Krav på vinterdäck för A-traktorer

Den 31 augusti i år infördes ett flertal nya regler för A-traktorer, något som vi informerade om tidigare. Från och med 1 december i år gäller nu även krav på vinterdäck för A-traktorer. Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att:

– Nu kommer samma regler gälla för användning av vinterdäck för A-traktorer som för personbilar och det ökar säkerheten på vägarna. Regeringen fortsätter att skärpa reglerna för A-traktorer samtidigt som vi värnar A-traktorn i Sverige och EU, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De nya reglerna innebär att en A-traktor vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder.

Förordningen träder i kraft den första december 2023.

Regeringen.se