Nya regler för A-traktorer (uppdaterad)

Eftersom det finns ett flertal fordon av detta slag i trakten kan det vara viktigt att poängtera för både förare och föräldrar att nya lagar träder i kraft den 31 augusti 2023 som är viktiga att känna till.

De ändringar i trafikförordningen som regeringen har beslutat om innebär att:

  • passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare,
  • det får sitta endast en passagerare per sådan plats,
  • den som färdas i en A-traktor ska använda bälte, och
  • högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Regeringen.se

En sak som är viktig att tänka på när det gäller punkt fyra är den praktiska innebörden. Fram till den 30 augusti får ett fordon inte vara konstruerat för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, men i teorin är det tillåtet att i en nerförsbacke frikoppla och låta gravitationen få upp fordonet i högre fart så länge det inte överstiger sträckans normala maxhastighet. Hypotetiskt sett är det tillåtet att, på en 70-väg, rulla på frihjul i upp till 70 kilometer i timmen, även om fordonet inte är konstruerat för ett maxhastighet på 30 kilometer i timmen. Från 31 augusti går komplementet att högsta tillåtna hastighet, oavsett förutsättningar, är 30 kilometer i timmen.

Regeländringarna gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor. Det innebär att de som färdas i vanliga traktorer, till exempel jordbrukstraktorer, inte berörs av de nya reglerna.

Regeringen.se

För mer information, besök regeringens hemsida

Uppdatering

En annan sak som kan vara värd att känna till om man vill vara förberedd, det är att det troligtvis även kommer att bli lag att A-traktorer ska ha vinterdäck. Det enda som saknas för att lagen ska träda i kraft är ett beslut från EU, och lagen förväntas införas under hösten.

Om lagen blir verklighet innebär det att en A-traktor vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder. Det är med andra ord samma regler som gäller för till exempel vanliga personbilar.

Det är som sagt ingen lag (ännu) men förväntas bli det, och därmed läge att se sig om efter vinterdäck i god tid. För även om det inte är lag så är det ju ganska vettigt med vinterdäck.