Samhällsföreningen

Alla vi som bor och är verksamma i Stockaryd är medlemmar i vår samhällsförening, men vi har en styrelse dit DU kan vända dig med dina frågor och funderingar!

Samhällsföreningen vill samverka för att få en dialog mellan kommun och samhälle, samt för att få ett samarbete mellan föreningar, företag och vi som bor i samhället!

Styrelsen 2024

Ordförande:

Heidi Holmberg E-post: [email protected] Telefon: 070 541 21 27

Ledamöter:

Tomas Hultqvist
Alexandra Lindsten
Angelica Persson
Franz Hagman
Ann Jagenheim
Yvonne Norén.

Suppleanter:

Don Collins
Urban Dagman
Åke Hultqvist

Revisorer:

Peter Holmstedt
Lilian Sjöberg-Wärn

Valberedning:

Lilian Sjöberg-Wärn
Lillemor Hultqvist
Stefan Gustavsson

Frågor och svar om samhällsföreningen

Vad är samhällsföreningen?

Stockards samhällsförening är samhällets lokala förening som bland annat för invånarnas talan och tillvaratar samhällets intressen jämtemot kommunen, och arbetar för att göra Stockaryd till en så bra plats som möjligt för sina invånare.

Vilka är medlemmar i samhällsföreningen?

Enkelt uttryckt är alla som bor i Stockaryd med i samhällsföreningen. Inga medlemskort, inga medlemsavgifter och engagemang är frivilligt (om än väldigt uppskattat).

Hur mycket kan ni påverka kommunen?

Vi kan göra en hel del, men alla förslag man har och som man skicka in måste vara väl genomtänkta då är det lättare att få igenom det.

Kan man komma med vilka idéer som helst?

Allt måste vara relevant som passa in och berör Stockaryds samhälle. Jag har fått en del konstiga frågor genom åren men man få sålla. Kom med idéer och förslag så vi kan jobba fram ett trevligt och framgångsrikt samhälle.