Samhällsföreningen

ALLA vi som bor och är verksamma i Stockaryd är medlemmar i vår samhällsförening, men vi har en styrelse dit DU kan vända dig med dina frågor och funderingar!

Samhällsföreningen vill samverka för att få en dialog mellan kommun och samhälle, samt för att få ett samarbete mellan föreningar, företag och vi som bor i samhället!

Styrelsen 2020

Ordförande:

Heidi Holmberg E-post: heidi.holmberg@live.se Telefon: 070 541 21 27

Ledamöter:

Tomas Hultqvist
Alexandra Lindsten
Angelica Persson
Berne Högberg
Hans-Lennart Andersson
Anders Färdeman
Anders Claesson

Ersättare:

Don Collins
Daniel Svärd
Ludwig Axelsson
Åke Hultqvist

Revisorer:

Peter Holmstedt
Lilian Sjöberg-Wärn

Valberedning:

Lilian Sjöberg-Wärn
Lillimor Hultqvist
Stefan Gustafsson

Frågor och svar om samhällsföreningen