Tvätta bilen rätt

Vår i luften och dags att göra bilen vårsnygg, men Sävsjö kommun påminner om att det inte är tillåtet att tvätta bilen, båten, husvagnen et cetera på gatan eller garageuppfarten.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på exempelvis gatan, garageuppfarten eller i garage utan oljeavskiljare. Det smutsiga vattnet med olja, tungmetaller och asfaltsrester, rinner ner i våra dagvattenbrunnar eller diken och fortsätter orenat vidare ut i våra vattendrag. Det innebär att våra sjöar eller åar blir förorenade. Detta betyder i sin tur att de växter och djur som ska bo där inte kan leva kvar eftersom vi förstört deras boendemiljö.

Sävsjö kommun

Om du dessutom råkar bo inom ett vattenskyddsområde gäller ännu strängare regler. Du kan hitta kommunens regler för fordonstvätt här.

Så ta gärna hand om ditt fordon, men glöm inte att också ta hand om miljön.