Samhållsföreningens årsmöte

Stockaryds Samhällsförening summerade verksamhetsåret 2023 och tog sikte mot framtiden.

Under årsmötet presenterades de insatser som gjorts under det gångna året. Det är många uppskattade aktiviteter som ordnats för att skapa gemenskap och utveckling av samhället.

Som styrelse kommande år valdes Heidi Holmberg (ordförande), Tomas Hultqvist, Alexandra Lindsten, Angelica Persson, Franz Hagman, Ann Jagenheim och Yvonne Norén. Som suppleanter utsågs Don Collins, Urban Dagman och Åke Hultqvist. Revisorer blir fortsatt Peter Holmstedt och Lilian Sjöberg-Wärn.

Heidi Holmberg (ordförande), Tomas Hultqvist, Alexandra Lindsten, Angelica Persson, Franz Hagman, Ann Jagenheim och Yvonne Norén