En dammig vårhälsning från kommunen

Våren ligger ju som bekant och lurar i snåren och nu i helgen är det som bekant dags att växla till sommartid. En annan och potentiellt dammigare vårhälsning kommer från Sävsjö kommun: vecka 19, det vill säga 8-12 maj, är det dags att sopa bort vintern från våra gator här i stockaryd. På sin hemsida skriver Sävsjö kommun att:

  • Sävsjö vecka 14, 15, 16
  • Vrigstad vecka 17
  • Rörvik vecka 18
  • Stockaryd vecka 19

Veckoplaneringen är preliminär och kan ändras på grund av väder och resurser.

Vi ombeds att hjälpa till genom att undvika att parkera bilen på gatan under dessa veckor. Fastighetsägare uppmanas även att hålla sina gångbanor rena från grenar, ogräs och annan växtlighet från eller intill sin fastighet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att växtlighet som skymmer sikten intill gatukorsningar och korsningar med gång- och cykelvägar hålls efter.