En dammig vårhälsning från kommunen

Våren ligger ju som bekant och lurar i snåren och snart är det som bekant dags att växla till sommartid. En annan och potentiellt dammigare vårhälsning kommer från Sävsjö kommun: vecka 16, det vill säga 15-19 april, är det dags att sopa bort vintern från våra gator här i Stockaryd. På sin hemsida skriver Sävsjö kommun att:

  • Sävsjö vecka 13, 14, 15
  • Stockaryd vecka 16
  • Rörvik vecka 17
  • Vrigstad vecka 18

Veckoplaneringen är preliminär och kan ändras på grund av väder och resurser.

Vi ombeds att hjälpa till genom att undvika att parkera bilen på gatan under dessa veckor. Fastighetsägare uppmanas även att hålla sina gångbanor rena från grenar, ogräs och annan växtlighet från eller intill sin fastighet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att växtlighet som skymmer sikten intill gatukorsningar och korsningar med gång- och cykelvägar hålls efter.