Stockarydsträffen 2022

För tionde gången arrangeras Strockarydsträffen med nostalgi- och entusiastfordon som visas upp. Dessutom bjuds det på musikunderhållning, möjlighet att träffa räddningstjänsten, Besikta och Älgskadefonden. Korv och fika finns till självkostnadspris. Dessutom ska träffens trevligaste fordon utses.